20 - 22 Ekim 2021, İstanbul

Bildiri Çağrısı

8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı:

“Temassız Toplum: COVID-19 sonrası Yaşam ve İş Yaşamı”

20-22 Ekim 2021

Marmara Üniversitesi, İstanbul

8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2021) 20-22 Ekim 2021 tarihleri arasında, İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Bu yıl yapılacak olan konferansın ana teması “Temassız Toplum: COVID-19 sonrası Yaşam” olarak belirlenmiştir. Hayatımızı pek çok yönlerden etkileyen COVID -19 pandemi sonrasında, toplum ve iş yaşamında meydana gelecek kalıcı değişimler konferansın ana konusunu oluşturmaktadır. E-iş ve e-ticaretten, e-öğrenmeye, sosyolojik etkilerden, simülasyon ve makine öğrenmesi gibi yöntemlerin yardımıyla yapılan tahmin ve modellemelere kadar yönetim bilişim sistemlerinin konusuna giren pek çok çalışmada bu etkiler gözlenmektedir. Bu ana tema çerçevesinde gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2021)’nda gündelik faaliyetlerimizi ve iş hayatımızı köklü bir şekilde değiştiren bu hastalık sonrasında, tüm alanlarda gerçekleşecek değişim ve dönüşüm ile ilgili görüşlerin uzmanlarca paylaşılması hedeflenmektedir. Endüstri 4.0 uygulamalarının, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliği hayatımızda daha aktif bir şekilde kullanmamızı sağlayan giyilebilir teknolojilerin ve implantların konuşulduğu bir çağda, temassız toplumun oluşumunu, geliştirilmesi gereken yönlerini, yıkıcı etkilerini, tartışmaya ve geliştirmeye sizleri de davet ediyoruz.

Konferans bilişim alanındaki tüm bilimsel çalışmalara açıktır. Yönetim bilişim sistemleri alanında çalışan bütün disiplinlerden akademisyen, kamu, özel sektör, STK temsilcileri ve uygulayıcıları, bilimsel çalışmalarını sunmak için ve/veya dinleyici olarak konferansımıza davetlidir.

Katılım koşulları

Konferansa gönderilecek bildiriler başka bir dergi, kongre, konferans vb. yerde değerlendirme sürecinde bulunmamalı ve daha önceden herhangi bir mecrada yayımlanmamış orijinal eserler olmalıdır. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemler arasında uluslararası araştırmacılar da bulunacaktır. Bildirinin en az iki hakem tarafından kabul edilmesi konferansa kabul için ön koşuldur.

Konferans dili

Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak yazılabilir. Kabul edilen bildirilerin sunumu da bildirinin yazıldığı dilde olmak zorundadır.

Ana Başlıklar

 • Bilgi Güvenliği ve Hukuk
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilişim Sistemleri
 • Bilişim Etiği
 • Bulut Bilişim ve İş Uygulamaları
 • Büyük Veri ve Veri Analitiği
 • Dijital Dönüşüm ve Dijital Medya
 • Dijital Ödeme Sistemleri ve Blockchain
 • Endüstri 4.0
 • E-Uygulamalar
 • İnternet Teknolojileri
 • İnovasyon ve Yönetimi
 • İş Zekâsı ve Uygulamalar
 • Karar Destek Sistemleri ve İş Zekâsı
 • Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ
 • Mikro Denetleyici ve Uygulamaları
 • Nesnelerin İnterneti
 • Sağlık Bilişimi
 • Siber Güvenlik ve Bağlantılılık
 • Sosyal Medya ve İş Uygulamaları
 • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
 • Teletıp ve Evde Sağlık Hizmetleri
 • Pandemi ve Kriz Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 • Uzaktan Eğitim ve Uzaktan İş Uygulamaları
 • Veri Bilimi ve İş Uygulamaları
 • Veri Madenciliği
 • Veri Yönetişimi

Yayın Olanakları

 • Tüm çalışmalar için özet metin bildiri kitabı (elektronik) yayınlanacaktır.
 • Dergilere yönlendirilmeyen çalışmalar için tam metin bildiri kitabı (elektronik) yayınlanacaktır.
 • Seçilen çalışmalar aşağıdaki dergilere yönlendirilecektir. Çalışmalar, dergilerin editör ve hakem kurullarının değerlendirmesinden geçecektir ancak bu çalışmalar için değerlendirme süreci önceliklendirilecektir:

Journal of Research in Business (Özel Sayı)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrb

TR Dizin

Ulrichsweb

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd

TR Dizin

EBSCO-Host Business Source Complete

EconLit

Ulrichsweb

Öneri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri

TR Dizin

EBSCO

Ulrichsweb

EconLit

ProQuest