20 - 22 Ekim 2021, İstanbul

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Alptekin Erkollar ETH, Zurich
Prof. Dr. Birgül Kutlu Bayraktar Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Erman Coşkun İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. H. Kemal İlter İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Haldun Akpınar Marmara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hasan Dağ Kadir Has Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Meltem Özturan Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nuri Başoğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Üstün Özen Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. İ. Gökhan Özbilgin Havelsan A. Ş., Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Nafiz Aydın Kadir Has Üniversitesi, Türkiye