20 - 22 Ekim 2021, İstanbul

Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderim sistemine kayıt için https://ocs.imisc.net/

  • 20-22 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan konferansa gönderilen bildiriler arasından seçilenler, ULAKBİM’de de taranmakta olan “Journal of Research in Business”, “Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi” ve “Öneri Dergisi” gibi akademik dergilere yönlendirilecektir. Dergilere yönlendirmeyen bildirilerin tamamı ise konferans tam metin bildiri kitabında yer alacaktır.
  • Konferansa gönderilecek bildiriler başka bir dergi, kongre, konferans vb. yerde değerlendirme sürecinde veya daha önceden herhangi bir mecrada yayınlanmış durumda olmamalıdır. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemler arasında uluslararası araştırmacıları da bulunacaktır.
  • Bildiriler Türkçe veya İngilizce olabilir. Kabul edilen bildirilerin sunumu da bildirinin dilinde olmak zorundadır.
  • Bir bildiri özet, figürler ve referanslar dahil maximum 10 sayfa olmalıdır ve özet 100 kelimeyi aşmamalıdır.
  • Bildiriler elektronik olarak WORD formatında olmalıdır. Şablonlara uygun olmayan eserler yayına alınmayacaktır.

İngilizce ve Türkçe bildiri şablonları için;

Türkçe Şablon

MDPI İngilizce Şablon